Gry Asnæs

gry

M: 20737113
E: gry@asnaes-vangstrup.dk

Gry Asnæs beskæftiger sig særligt med sparring af branchens ledere om kommunikation og konflikthåndtering i det daglige arbejde med kollegaer, medarbejdere mv. Derudover er det arbejdet med organisationsudvikling og juridiske problemstillinger i restaurant- og hotelbranchen der optager hende.

 

I tillidsfulde samtaler med branchens dygtigste ledere indgår Gry som en coachende sparringspartner, der med inspiration, støtte og redskaber hjælper med at gøre virksomheden til en endnu bedre forretning samtidig med at dagligdagen bliver bedre og sjovere for den enkelte medarbejder.

 

På den juridiske side er Gry måske den i Danmark, som har størst erfaring med forpagtningsaftaler, afbestillingsregler, no-show, opgørelse af erstatning i forbindelse med afbestillinger, force majeure-situationer i forbindelse med afbestilling, skader på gæster, gæsters ansvar for ødelæggelser, garderobeansvar og lignende.

 

Gry har forsket i restaurant-lov og dens mange fortolkningsmuligheder, alkoholbevillinger og samarbejdsflader mellem politi, kommune og restaurationer i forbindelse med bevillinger, næringsbreve, åbningstilladelser, restaurationsplaner m.v. Det er derfor ikke usædvanligt at myndighederne drager nytte af Grys viden som ekspert.

 

Gry underviser på flere forskellige akademiske niveauer. Herudover arbejder Gry med at øge udbyttet af bestyrelsesmøderne i og udenfor branchen.

 

Publikationer

 

 

Uddannelse

 

 

Karriere